Goottityyli

post thumb
80-Luku
by Tuomas/ on 23 Dec 2016

Goottityyli

Gootti on nimitys, jota käytetään yhden nykyaikaisen alakulttuurin edustajista. 1970-luvun jäkipuolen Britanniassa goottialakulttuuri alkoi kehittyä nykyiseen muotoonsa. Lopullisesti kuitenkin alakulttuuri muotoutui 1980-luvun alussa, jolloin goottirockista tuli oma musiikkityylinsä. Tuolloin tuon genren musiikin faneja alettiin nimittää gooteiksi. Nimitys viittaa englanninkieliseen sanaan ”gothic” kauhu-ja kuolemanromantiikan merkityksessä.

Hautausmaaestetiikka liitetään voimakkaasti gootteihin ja goottien pukeutumistyyli ammentaa paljolti siitä. Goottialakulttuurilla ei ole poliittista tai yhteiskunnallisia päämääriä: kyse on esteettisestä liikkeestä, tyylisuuntauksesta ja populaarimusiikin ympärille rakentuneesta vapaa-ajankulttuurista. Goottiestetiikkaan perustuvia elokuvia, sarjakuvia ja kirjoja on paljon tehty vuosien saatossa ja niiden aihepiirit liittyvät usein kauhuun ja fantasiaan.

Goottikulttuuri levisi Suomeen asti jo 1980-luvun alkupuolella, jolloin perustettiin ensimmäiset suomalaiset goottirockyhtyeet. Goottityyli ei vielä 1980-luvulla kuitenkaan kasvanut Suomessa kovin laajaksi nuorisokulttuurin ilmiöksi. 1990-luvun lopulla goottityyli alkoi yleistyä Suomessa.

Klassisella romantiikalla, gottilaisella romaanilla ja kauhukirjallisuudella on ollut hyvin suuri merkitys goottialakulttuurille koko sen kehityksen ajan. John Keatsista, Edgar Allan Poesta, H. P. Lovecraftista, Chalers Baudelairesta sekä muista traagisista ja romanttisista kirjailijoista on tullut tunnuksellisia piirteitä goottialakulttuurissa. Myöhemmin vaikuttanut kirjallinen tekijä oli Anne Ricen muokkaama vampyyri-käsite.

Kaavamaisen käsityksen mukaan goottimuoti on synkeää, joskus makaaberia ja eroottisesti latautunutta. Stereotyyppisesti gotit pukeutuvat mustaan tai vähintään hyvin tummiin väreihin. Todellisuudessa gootit käyttävät kuitenkin hyvin laajaa väriskaalaa pukeutumisessaan, ja jollain musta on vain sivuosassa. Mikä tahansa kaupasta ostettu musta, punainen tai punamusta paita ei kuitenkaan tee ihmisestä gootiia, vaan usein gootit ostavat vaatteitaan goottivaateliikkeistä tai valmistavat vaatteensa itse. Suomessa tunnetuin goottivaateliike on Helsingissä toimiva Morticia.